Hesperus is Bosphorus

A group blog by philosophers in and from Turkey

Author Archive

Call for Papers: Conference by the Society for Women in Philosophy in Turkey

leave a comment »

Conference by the Society for Women in Philosophy in Turkey (SWIP-TR at https://swip-tr.weebly.com/)

CFP deadline: 15 July 2018

The Society for Women in Philosophy in Turkey is proud to announce the 1st Annual Conference and Meeting of SWIP-Turkey between 25-27 October, 2018 at Bilkent University, Turkey.

Date of the conference: 25-27 October 2018

Place: Bilkent University, Ankara.

Abstracts: on any topic in philosophy in English or Turkish

Word limit: no more than 500 words.

Deadline for abstract submission: 15 July 2018

E-mail: anonymised abstracts and a separate sheet with contact details as word or pdf to swipturkey@gmail.com. The subject heading of the e-mail should be “2018 SWIP-TR Abstract Submission”

Keynote Speakers:

Prof. Zeynep Direk (Koç University, Istanbul)

Prof. Hülya Şimga (Maltepe University, Istanbul)

Asst. Prof. Şerife Tekin (University of Texas at San Antonio)

The conference is organized by the Society for Women in Philosophy in Turkey (Swip-TR) with the support of Hypatia Diversity Grant and Bilkent University Department of Philosophy.

The goal of the event is to create a forum for women in philosophy to meet and help each other. More specifically, we wish to foster exchanges between women philosophers studying or working in Turkey as well as women from Turkey who study or work in philosophy abroad and want to stay in touch with the developments here.

The conference will consist of panels in Turkish and English on any area of philosophy and with two panels dedicated to students (one undergraduate, one graduate) spread over two days.

Written by zubeydekaradagthorpe

May 27, 2018 at 12:05 am

Türkiye’de Felsefeci Kadınlar Topluluğu Konferansı için Özet Çağrısı!

leave a comment »

Türkiye’deki Felsefeci Kadınlar Topluluğu olarak 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi’nde 1.si düzenlenecek olan yıllık konferans ve toplantımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Konferans Tarihi: 25-27 Ekim 2018
Yer: Bilkent Üniversitesi, Ankara.
Özetler: İngilizce veya Türkçe olarak ve felsefede herhangi bir konuda olabilir.
Kelime limiti: En fazla 500 kelime
Özet gönderimi için son tarih: 15 Temmuz 2018
E-posta: Anonimleştirilmiş özetler ile iletişim bilgileri içeren ayrı bir dokumanın swipturkey@gmail.com adresine (word dosyası veya pdf olarak) “2018 SWIP-TR Özet Gönderimi” konu başlığı ile gönderilmesi rica olunur.
Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Zeynep Direk (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Https://ku.academia.edu/ZeynepDirek

Prof. Dr. Hülya Şimga (Maltepe Üniversitesi, İstanbul) http://itb.maltepe.edu.tr/…/…/CV-H%C3%BClya%20%C5%9Eimga.pdf

Dr. Öğrt. Üyesi Şerife Tekin (Teksas Üniversitesi, San Antonio)
http://serifetekin.com/

Bu konferans Türkiye’deki Felsefeci Kadınlar Topluluğu (Swip-Tr) tarafından Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Hypatia Dergisi Çeşitlilik Hibesi desteğiyle düzenlenmektedir.

Daha fazla bilgi için:
http://hypatiaphilosophy.org/diversity/congratulations
http://www.phil.bilkent.edu.tr

Konferansın temel amacı, felsefeci kadınların bir araya gelerek birbirlerine destek olabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Özellikle, Türkiye’de eğitim gören ya da çalışmakta olan kadın felsefeciler ile yurtdışında felsefe okuyan ya da çalışan ve Türkiye’deki felsefi gelişmeleri yakından takip etmek isteyen Türkiyeli kadın felsefeciler arasındaki iletişimi ve karşılıklı yardımlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Tüm kadın felsefecileri (lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ile genç ve kıdemli öğretim üyelerini), herhangi bir felsefe alanında Türkçe veya İngilizce makale sunmak üzere özet göndermeye davet ediyoruz.

Toplamda 12 sunum gerçekleşecek ve her sunum için 20 dakikalık bir zaman dilimi verilip ardından bir yorum ile 10 dakikalık bir tartışma olacaktır. İki güne yayılmış olan konferans, dört panelden oluşup panellerden ikisi kadın felsefe (lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine yönelik olacaktır.

Konferans, Türkiye’de felsefeci kadınları teşvik etmek için düzenlenen bir seminer çalışması ile sonlanacaktır. Bu seminerde aşağıdaki konular ve sorular üzerinde durulacaktır:
– Türkiye’de kadın felsefeci olmak
– Makale ve kitap yayınlamak için yapılması gerekenler nelerdir?
– Kadınları felsefe alanında akademik kariyer yapmaya nasıl teşvik edebiliriz?
– Çeşitliliği ve kadın öğrencilerin katılımını teşvik eden öğretim metotları ve felsefe kaynaklarını nelerdir?

Tüm konuşmacıların konaklama ve Türkiye içindeki seyahat masrafları karşılanacaktır. Diğer katılımcılardan (oturum başkanları ve yorumcular) bazıları için de konaklama ve Türkiye içindeki seyahat masrafları karşılanacaktır.

Konferans için bir kayıt ücreti alınmayacak olup, kayıtla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Konferansımız herkesin katılımına açıktır. Lütfen bu mesajı ilgileneceğini düşündüğünüz kişilerle ve öğrencilerinizle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Daha fazla bilgi için bize e-posta ile ulaşabilirsiniz: swipturkey@gmail.com
Swip-TR Web sitesi: https://swip-tr.weebly.com/

Written by zubeydekaradagthorpe

May 26, 2018 at 11:59 pm