Hesperus is Bosphorus

A group blog by philosophers in and from Turkey

Author Archive

Talk at Bilkent Tuesday 3 May 15:40

leave a comment »

Tuesday 3 May at 15:40-17:30 in room G160. All welcome.

To what extent does metaphysics depend on representationalism?

 

Jonathan Knowles

Department of Philosophy and Religious Studies

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

A prominent theme of neo-pragmatist thinking is that once we give up a certain representationalist conception of the relation between language and the world, many or even most of the characteristic concerns of philosophy will lapse. Among these are questions about how notions of everyday life such as meaning and value fit into a natural world (so-called ‘placement problems’). This line of thought is prominent in the work of Richard Rorty and, more recently, Huw Price. In this talk I critically examine Rorty’s and Price’s arguments against placement metaphysics from a rejection of representationalism. I will then discuss the implications of anti-representationalism for alternative or broader conceptions of what metaphysics might be.

Written by Sandrine Berges

April 29, 2016 at 1:30 pm

Posted in Uncategorized

CfA: 1st METU Graduate Student Conference

leave a comment »

Call for Abstracts:
The Middle East Technical University Philosophy Department’s graduate
students are organizing a conference for graduate students. The conference
will take place over the weekend of 11-12 June 2016. The language of the
conference is Turkish. Please distribute the call for papers below to
graduate students who might be interested in submitting their works.

___________________________________________________________
BİRİNCİ ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
11-12 Haziran 2016, ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, Türkiye
Bildiri Özetleri için İlk Çağrı
Son teslim tarihi: 25 Nisan, 2016

Bu lisansüstü felsefe kongresi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine için düzenlenmiştir. Bu kongrenin Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıların çağdaş felsefi problemler üzerine tartışmak için bir araya getirmesini hedefliyoruz. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışması ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.
1. Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeye özellikle teşvik etmek isteriz.
2. Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.
3. Bildiri özetlerinin anonim şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tanınmanıza yol açabilecek hiçbir şeyi özet metninize koymayınız. Genişletilmiş özetler 650-1,000 kelime arasında olmalıdır. Bu sayede bildirinizin argümanı açık hale gelecektir. Epostanızın gövdesini lütfen 5 adet anahtar sözcük yazınız. Özetinizi göndermeden önce daha önce herhangi bir akademik felsefe konferansına/kongresine konuşmacı olarak dahil olmuş bir arkadaşınızdan geribildirim alarak gerekirse ona göre özetinizi gözden geçirdikten sonra bir de daha önce bu türden konferanslarda hakemlik yapmış olan bir hocanıza özetinizi kontrol ettirmenizi kuvvetle öneririz.
4. Tüm özetler 25 dakikalık bir konuşmaya göre hazırlanmalıdır. 25 dakikalık bir sunumu 20 dakikalık bir soru-cevap ve tartışma kısmı izleyecektir.
5. Özetlerinizi lütfen “odtufelsefe.lisansustukongre@gmail.com” adresine “25 Nisan saat 23:59” tarihine kadar gönderiniz. Değerlendirme sonuçları 10 Mayıs tarihinden önce “olumlu” veya “olumsuz” olarak bildirilecek; ama hakem değerlendirmeleri paylaşılmayacaktır.
6. Gönderdiğiniz epostanın gövdesinde lütfen tam adınızı, bildirinizin başlığını, en sık kullandığınız eposta adresini, kurumsal mensubiyetinizi, eğitimizin hangi aşamasında olduğunuzu ve bu konferanstan nasıl haberdar olduğunuzu belirtiniz.
7. Epostanızın konu kısmına lütfen “2016 Konferans_Teslim” yazınız. Sadece MS Word veya PDF dosyası şeklinde dosya ekleyiniz.
8. Lütfen gerekli güncellemeleri, ek bilgileri ve ek kaynakları web sayfamızdan takip ediniz. http://www. lisansustukongre.phil.metu.edu.tr
9. Bildiri özeti kabul edilenler için 10 ve 11 Haziran tarihlerinde Ankara’da konaklama tarafımızdan ayarlanacaktır.
10. Eş zamanlı oturumlar olmayacaktır. Özetler hakkındaki son kabul ve ret değerlendirmeleri, özetlerin konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilerek 1-5 arası verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşacak listede en üstte yer alan 12 özetin kabulü ile gerçekleşecektir.
Her türlü sorunuzu serdal82@gmail.com adresine yöneltebilirsiniz.

Written by Sandrine Berges

March 8, 2016 at 10:02 am

Posted in Uncategorized

Talk by Ken Westphal at Bilkent

leave a comment »

‘Wilfrid Sellars, Philosophical Semantics & Synthetic Necessary Truths’

Ken Westphal
Boğaziçi University
Department of Philosophy

DATE: Friday 4 March 2016
TIME: 16.40-18.00
PLACE: H-232

All welcome.
Abstract:

One feature of Sellars’s ‘philosophical’ semantics (EAE §§40, 67) concerns ‘syn- thetic necessary truths’ (SM 2:53, 3:18–19), a direct successor to C. I. Lewis’s (MWO, 1929: 227–9, 254–8) relativised pragmatic a priori. Following Reichenbach, Lewis and Parrini, I argue (briefly) that the relativised synthetic a priori required for natural science cannot be merely linguistic (§3). I then argue in detail that the relevant, relativised synthetic a priori cannot be merely meta-linguistic (§§4–7). So doing identifies the key distinction between empiricism and pragmatism; the role of that distinction in contrasting Lewis’s robust pragmatic realism in MWO(1929) to his empiricist relapse in AKV (1946); the key
contrast between the robust pragmatic realism of Classical American pragmatism and meta-linguistically inclined neo-pragmatism; and shows that Brandom’s (2015) inferentialist semantics is neo-pragmatist, not pragmatically realist; and that Sellars developed his philosophical semantics on behalf of robust pragmatic realism. Unlike Brandom, Sellars made his way back to robustly realist classical pragmatism by attending
closely to Carnap’s use of his formal semantics and its methodological links to Carnap’s explication of conceptual ‘explication’. Carnap’s explication of ‘explication’ reconnects to Lewis’s pragmatic realist semantics in MWO.

Written by Sandrine Berges

March 2, 2016 at 3:39 pm

Posted in Uncategorized

“Women Philosophers on Autonomy”: Program and Poster.

leave a comment »

Feminist History of Philosophy

We now have the final poster and program of the International Workshop “Women Philosophers on Autonomy” which will take place at Yeditepe, Istanbul, 5-6th May, 2016 .

View original post

Written by Sandrine Berges

March 2, 2016 at 2:23 pm

Posted in Uncategorized

Women Philosopher on Autonomy at Yeditepe

leave a comment »

Feminist History of Philosophy

Yeditepe University, Department of Philosophy
Istanbul, May 5-6th 2016

The workshop is organized in the frameworks of the newly instituted hub “Turkish European Network for the Study of Women in Philosophy” and of the newly instituted Joint Master Program “History of Women Philosophers/History of Philosophy” (University of Paderborn-Yeditepe University Istanbul). The overall aim of these two projects is the study of women philosophers and of the changes in the canonical history of philosophy resulting from a thorough consideration of the women contribution. Within this broader framework, this workshop addresses the women philosophers’ contribution to a particularly relevant topic: the notion of autonomy. Autonomy, together with its cognate concepts (self-determination, self-mastery, self-government etc.), is among the central concepts across the whole history and the whole spectrum of the philosophical debate, yet the women philosophers’ contribution to its development has been seldom investigated.

For the list of participant, see here.

View original post

Written by Sandrine Berges

February 3, 2016 at 8:33 pm

Posted in Uncategorized

Bilkent Philosophy on Twitter

leave a comment »

The Philosophy department at Bilkent now has a twitter account. Follow us  for news about events, books, etc.

@BilkentPhilDept

 

Written by Sandrine Berges

November 20, 2015 at 4:25 pm

Posted in Uncategorized

UNESCO World Philosophy Day, November 19, Bilkent.

leave a comment »

You are warmly invited to a day-long workshop on the interaction between philosophy and art. The event will take place on the UNESCO World Philosophy Day, November 19, 2015 in G-160.  The program is as follows:

09:30  Opening Remarks
09:40  Patrick Fessenbecker “Sympathy, Vocation, and Moral Deliberation in George Eliot”
10:40  Sandrine Berges “Cannibalism, Rape and Liberty in Margaret Cavendish’s Fantasy and Science Fiction”
11:40  William Coker “New Mythology: the Poet as Philosopher”
           Lunch Break  
14:40  Ayşe Çelikkol “Dickens and Organic Form”
15:40  Bill Wringe “Inconsistent Stories, Shady Characters and Fictional Realism”
16:40  Saniye Vatansever “The Cognitive Basis of Aesthetic Pleasure in Kant”

Written by Sandrine Berges

November 7, 2015 at 3:07 pm

Posted in Uncategorized

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,086 other followers