Hesperus is Bosphorus

A group blog by philosophers in and from Turkey

Author Archive

Sehir University Philosophy Talks 33 Kantian Humanity and Chimps // Lucas Thorpe

leave a comment »

PT33_Lucas_Thorpe_MAILING

Advertisements

Written by metindemirsehir

November 21, 2017 at 10:47 am

Posted in Uncategorized

leave a comment »

IstanbulUniNov2017

Written by metindemirsehir

November 5, 2017 at 11:53 am

Posted in Uncategorized

Eleştirel Teoriye Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu 6 Ekim 2017

leave a comment »

AnkaraKritTheorie

Written by metindemirsehir

September 20, 2017 at 3:56 pm

Posted in Uncategorized

Sehir Uni Philosophy Talks 32: What Unites a Society // Tuğba Sevinç Yücel 18 May 2017 17:00

leave a comment »

PHILOSOPHY_TALKS_32_mailing_rev

Written by metindemirsehir

May 16, 2017 at 5:33 pm

Posted in Uncategorized

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Tebliğ Çağrısı

leave a comment »

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi

3-4 MAYIS 2018 / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından üç yılda bir düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi’nde, 2018 yılı için belirlenen aşağıdaki oturum içerikleri çerçevesinde felsefenin hem tarihî derinliğinin hem de çağdaş meselelerinin muhtelif boyutlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.

Türkiye’de Felsefe: İmkânlar ve Zaaflar
Çağdaş Ontoloji Tartışmaları
Özne ve Metafizik
Çağdaş Etik/Politik Felsefe
İslam Felsefesi: Kavramsal Dönüşümler ve Süreklilikler
Çağdaş Mantık Tartışmaları

Kongreye katılmak isteyen kıymetli araştırmacıların 11 Eylül 2017 tarihine kadar 350-400 kelimelik tebliğ özetlerini başvuru adresindeki form yoluyla kongre sekretaryasına ulaştırmaları beklenmektedir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulan tebliğler bilahare belirlenecek takvim ve şartlar çerçevesinde yayınlanacaktır.

Written by metindemirsehir

May 6, 2017 at 11:00 pm

Posted in Uncategorized

Şehir Philosophy Talks 31 Nietzsche on Memory and Forgetting // Zeynep Talay 05 May 2017

leave a comment »

PHILOSOPHY_TALKS_31_mailing

Written by metindemirsehir

May 4, 2017 at 8:44 am

Posted in Uncategorized

Sehir Philosophy Talks 30 Spheres of Objectivity // Berna Kılınç 28 April 2017

leave a comment »

PT30_Berna_Kilinc_MAILING

Written by metindemirsehir

April 26, 2017 at 9:40 pm

Posted in Uncategorized