Hesperus is Bosphorus

A group blog by philosophers in and from Turkey

Author Archive

Sehir Uni Philosophy Talks 32: What Unites a Society // Tuğba Sevinç Yücel 18 May 2017 17:00

leave a comment »

PHILOSOPHY_TALKS_32_mailing_rev

Written by metindemirsehir

May 16, 2017 at 5:33 pm

Posted in Uncategorized

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Tebliğ Çağrısı

leave a comment »

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi

3-4 MAYIS 2018 / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından üç yılda bir düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi’nde, 2018 yılı için belirlenen aşağıdaki oturum içerikleri çerçevesinde felsefenin hem tarihî derinliğinin hem de çağdaş meselelerinin muhtelif boyutlarıyla ele alınması hedeflenmektedir.

Türkiye’de Felsefe: İmkânlar ve Zaaflar
Çağdaş Ontoloji Tartışmaları
Özne ve Metafizik
Çağdaş Etik/Politik Felsefe
İslam Felsefesi: Kavramsal Dönüşümler ve Süreklilikler
Çağdaş Mantık Tartışmaları

Kongreye katılmak isteyen kıymetli araştırmacıların 11 Eylül 2017 tarihine kadar 350-400 kelimelik tebliğ özetlerini başvuru adresindeki form yoluyla kongre sekretaryasına ulaştırmaları beklenmektedir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulan tebliğler bilahare belirlenecek takvim ve şartlar çerçevesinde yayınlanacaktır.

Written by metindemirsehir

May 6, 2017 at 11:00 pm

Posted in Uncategorized

Şehir Philosophy Talks 31 Nietzsche on Memory and Forgetting // Zeynep Talay 05 May 2017

leave a comment »

PHILOSOPHY_TALKS_31_mailing

Written by metindemirsehir

May 4, 2017 at 8:44 am

Posted in Uncategorized

Sehir Philosophy Talks 30 Spheres of Objectivity // Berna Kılınç 28 April 2017

leave a comment »

PT30_Berna_Kilinc_MAILING

Written by metindemirsehir

April 26, 2017 at 9:40 pm

Posted in Uncategorized

Sehir Philosophy Talks 29 Decoding Matter // Sener Özönder 14 April 2017 15:00

leave a comment »

Written by metindemirsehir

April 10, 2017 at 3:24 pm

Posted in Uncategorized

Sehir University Philosophy Talks 28 // Some Ethical and Philosophical Implications of Modern Genomics Studies

leave a comment »

Written by metindemirsehir

March 17, 2017 at 11:07 am

Posted in Uncategorized

Sehir University Philosophy Talks 27 The Aesthetics of Sublime/Patrick Roney (the talk is postponed to 23 December)

leave a comment »

philosophy_talks_27_mailing

“Whatever happened to the Aesthetics of the Sublime?”

 

ABSTRACT: There was a time when the question of art and its future was answered in a decisive way by the return to Kant’s aesthetics of the sublime. The name most associated with this trend was Jean-François Lyotard, and his concern with the sublime formed one of the most essential characteristics of what has been called, appropriately or not, the Postmodern. Since then however, Lyotard’s conception has been strongly criticized in a number of ways that have also been directed at the entire discourse of a postmodern aesthetics. Foremost among these critics have been Jacques Rancière, whose idea of an “aesthetic regime” of art reaffirms by contrast the continuing predominance of the beautiful as an inexhaustible horizon of possibility for our time. My presentation will address this reversal of trend away from the Postmodern and the aesthetics of the sublime by focusing on the two main protagonists in disagreement, Lyotard and Rancière. In doing so I will attempt to consider what is actually at stake in the aesthetics of the sublime, particularly in relation to the future of art.

 

 

 

 

Written by metindemirsehir

December 5, 2016 at 2:24 pm

Posted in Uncategorized