Hesperus is Bosphorus

A group blog by philosophers in and from Turkey

Archive for March 2016

Talk at Bilkent: “Revisionary Ontology with No Apologies”, by Dávid Kovács

leave a comment »

“Revisionary Ontology with No Apologies”

By Dávid Kovács,

Department of Philosophy, Cornell University
http://davidmarkkovacs.weebly.com/

DATE: Thursday 24 March 2016

TIME: 15:40 – 18:00

PLACE: H-355, Bilkent University, Ankara

*Abstract*:

Revisionary ontologies appear to disagree with common sense about which material objects there are. There are powerful arguments for these views, but even after having provided them, their proponents face the Problem of Reasonableness: they need to explain why most reasonable people hold beliefs apparently incompatible with the true ontology. According to mainstream approaches to this problem, the mismatch between ordinary belief and the true ontology is either merely apparent or superficial. In their place, I propose my unapologetic view, which consists of a causal and an evaluative component. In the causal component, I argue that our tendencies to form beliefs about material objects were influenced by selective pressures that were independent from the ontological truth. In the evaluative component, I draw a parallel with the New Evil Demon Problem and argue that whatever is the best treatment of this problem, the revisionary ontologist can apply it to ordinary people’s beliefs about material objects. I conclude that the unapologetic view emerges as an attractive, stable, and hitherto overlooked solution to the Problem of Reasonableness.

Written by István Aranyosi

March 23, 2016 at 8:26 am

Talk at Bogazici: Fredrik Haraldsen (Marie Curie Fellow at the Slovak Academy of Sciences), “Where is Sherlock Holmes?”

leave a comment »

 

Please join us for a talk at Bogazici University, Friday, March 25, 5pm, TB 130 (Anderson Hall).
 

“Where is Sherlock Holmes?”

Fredrik Haraldsen, SASPRO/Marie Curie Fellow,

Slovak Academy of Sciences

Abstract

David Lewis famously argued that according to fiction f, p is true should be analyzed as in the closest possible worlds in which f is told as known fact, p. Despite its intuitive appeal – and the ease with which the analysis provides the intuitive correct truth-values (and even explanations) for claims about fiction – the approach has surprisingly few followers. The problem is in part the implication that fictional characters are possible (but non-actual) objects, a consequence that has engendered objections both from metaphysics and from philosophy of language. In this talk I will defend possibilism with an emphasis the language-related problems. I will in particular provide a response to Saul Kripke’s very influential objection to possibilism and show that if names are directly referential, which they are, then fictional characters should be possible objects. In general, I will argue that fictional and modal discourse should receive the same interpretation with regard to referential relations and ontology, and if possible worlds provide good models for modality they provide good models for fiction, too.

Written by markedwardsteen

March 18, 2016 at 1:56 pm

Posted in Uncategorized

BETİM Workshop Christiane Fischer: Corruption in Healthcare and Medicine

leave a comment »

Corruption in Healthcare and Medicine – A Different Medicine is Possible

Workshop led by Christian Fischer (German Ethics Council)

Friday 11 March 2016, 5-7pm

Language of the event: English (no simultaneous translation)

 

Dr. med. Christiane Fischer, MPH

Click on poster to enlarge

All welcome, registration not required.

for directions see

http://www.betim.org.tr/index.php/iletisim.html

Betimsade

Written by rainerbroemer

March 10, 2016 at 3:43 pm

“BYZANTINE TIME? The Philosophy of Time in Aristotle and Maximus the Confessor”

leave a comment »

Istanbul Sehir University PHILOSOPHY TALKS 20
“BYZANTINE TIME? The Philosophy of Time in Aristotle and Maximus the ConfessorPHIL_20_MAILING

 

Tarih : 25 Mart 2016 – Cuma
Saat : 15:00
Konum : West Campus, Room 2008
Konuşmacı : Assist. Prof. Sotiris Mitralexis

Written by metindemirsehir

March 9, 2016 at 9:59 am

Posted in Uncategorized

CfA: 1st METU Graduate Student Conference

leave a comment »

Call for Abstracts:
The Middle East Technical University Philosophy Department’s graduate
students are organizing a conference for graduate students. The conference
will take place over the weekend of 11-12 June 2016. The language of the
conference is Turkish. Please distribute the call for papers below to
graduate students who might be interested in submitting their works.

___________________________________________________________
BİRİNCİ ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
11-12 Haziran 2016, ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, Türkiye
Bildiri Özetleri için İlk Çağrı
Son teslim tarihi: 25 Nisan, 2016

Bu lisansüstü felsefe kongresi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine için düzenlenmiştir. Bu kongrenin Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıların çağdaş felsefi problemler üzerine tartışmak için bir araya getirmesini hedefliyoruz. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışması ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.
1. Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeye özellikle teşvik etmek isteriz.
2. Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.
3. Bildiri özetlerinin anonim şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tanınmanıza yol açabilecek hiçbir şeyi özet metninize koymayınız. Genişletilmiş özetler 650-1,000 kelime arasında olmalıdır. Bu sayede bildirinizin argümanı açık hale gelecektir. Epostanızın gövdesini lütfen 5 adet anahtar sözcük yazınız. Özetinizi göndermeden önce daha önce herhangi bir akademik felsefe konferansına/kongresine konuşmacı olarak dahil olmuş bir arkadaşınızdan geribildirim alarak gerekirse ona göre özetinizi gözden geçirdikten sonra bir de daha önce bu türden konferanslarda hakemlik yapmış olan bir hocanıza özetinizi kontrol ettirmenizi kuvvetle öneririz.
4. Tüm özetler 25 dakikalık bir konuşmaya göre hazırlanmalıdır. 25 dakikalık bir sunumu 20 dakikalık bir soru-cevap ve tartışma kısmı izleyecektir.
5. Özetlerinizi lütfen “odtufelsefe.lisansustukongre@gmail.com” adresine “25 Nisan saat 23:59” tarihine kadar gönderiniz. Değerlendirme sonuçları 10 Mayıs tarihinden önce “olumlu” veya “olumsuz” olarak bildirilecek; ama hakem değerlendirmeleri paylaşılmayacaktır.
6. Gönderdiğiniz epostanın gövdesinde lütfen tam adınızı, bildirinizin başlığını, en sık kullandığınız eposta adresini, kurumsal mensubiyetinizi, eğitimizin hangi aşamasında olduğunuzu ve bu konferanstan nasıl haberdar olduğunuzu belirtiniz.
7. Epostanızın konu kısmına lütfen “2016 Konferans_Teslim” yazınız. Sadece MS Word veya PDF dosyası şeklinde dosya ekleyiniz.
8. Lütfen gerekli güncellemeleri, ek bilgileri ve ek kaynakları web sayfamızdan takip ediniz. http://www. lisansustukongre.phil.metu.edu.tr
9. Bildiri özeti kabul edilenler için 10 ve 11 Haziran tarihlerinde Ankara’da konaklama tarafımızdan ayarlanacaktır.
10. Eş zamanlı oturumlar olmayacaktır. Özetler hakkındaki son kabul ve ret değerlendirmeleri, özetlerin konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilerek 1-5 arası verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşacak listede en üstte yer alan 12 özetin kabulü ile gerçekleşecektir.
Her türlü sorunuzu serdal82@gmail.com adresine yöneltebilirsiniz.

Written by Sandrine Berges

March 8, 2016 at 10:02 am

Posted in Uncategorized

Talk by Ken Westphal at Bilkent

leave a comment »

‘Wilfrid Sellars, Philosophical Semantics & Synthetic Necessary Truths’

Ken Westphal
Boğaziçi University
Department of Philosophy

DATE: Friday 4 March 2016
TIME: 16.40-18.00
PLACE: H-232

All welcome.
Abstract:

One feature of Sellars’s ‘philosophical’ semantics (EAE §§40, 67) concerns ‘syn- thetic necessary truths’ (SM 2:53, 3:18–19), a direct successor to C. I. Lewis’s (MWO, 1929: 227–9, 254–8) relativised pragmatic a priori. Following Reichenbach, Lewis and Parrini, I argue (briefly) that the relativised synthetic a priori required for natural science cannot be merely linguistic (§3). I then argue in detail that the relevant, relativised synthetic a priori cannot be merely meta-linguistic (§§4–7). So doing identifies the key distinction between empiricism and pragmatism; the role of that distinction in contrasting Lewis’s robust pragmatic realism in MWO(1929) to his empiricist relapse in AKV (1946); the key
contrast between the robust pragmatic realism of Classical American pragmatism and meta-linguistically inclined neo-pragmatism; and shows that Brandom’s (2015) inferentialist semantics is neo-pragmatist, not pragmatically realist; and that Sellars developed his philosophical semantics on behalf of robust pragmatic realism. Unlike Brandom, Sellars made his way back to robustly realist classical pragmatism by attending
closely to Carnap’s use of his formal semantics and its methodological links to Carnap’s explication of conceptual ‘explication’. Carnap’s explication of ‘explication’ reconnects to Lewis’s pragmatic realist semantics in MWO.

Written by Sandrine Berges

March 2, 2016 at 3:39 pm

Posted in Uncategorized

“Women Philosophers on Autonomy”: Program and Poster.

leave a comment »

Feminist History of Philosophy

We now have the final poster and program of the International Workshop “Women Philosophers on Autonomy” which will take place at Yeditepe, Istanbul, 5-6th May, 2016 .

View original post

Written by Sandrine Berges

March 2, 2016 at 2:23 pm

Posted in Uncategorized